Sociale bijdragen 2018

Goed nieuws ook voor wie start in hoofdberoep: vanaf 1 april 2018 kunnen startende ondernemers een aanvraag indienen om een lagere minimumbijdrage te betalen in hun startjaar.

Lees meer...

Dit verandert er allemaal op 1 januari 2018

De start van een nieuw jaar betekent ook een hele waslijst aan nieuwe regels die ingaan. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer...

Basiskennis bedrijfsbeheer verdwijnt

In maart van dit jaar besliste de Vlaamse regering om heel wat beroepsbekwaamheden af te schaffen. Nu elimineert de Vlaamse regering ook de basiskennis over het bedrijfsbeheer.

Lees meer...

Online schuldvordering bij faillissement

Vanaf 1 april 2017 kunt u een schuldvordering online indienen bij Centraal Register Solvabiliteit. Alle faillissementsdossiers worden hierin voortaan elektronisch bewaard.

Lees meer...

Afschaffing vestigingswetgeving in Vlaanderen een feit ?

Op de Vlaamse Ministerraad van vrijdag 17 maart werd beslist over de afschaffing van de gereglementeerde beroepen met uitzondering van het bedrijfsbeheer en de bouwberoepen.

Lees meer...

Sinds 01.01.2017 worden privébrandstofkosten zwaarder belast wanneer deze door de vennootschap betaald worden

Wanneer u een wagen van de vennootschap privé gebruikt en zij ook de brandstofkosten voor dat privégebruik betaalt, dan zijn de verworpen uitgaven sinds dit jaar 40 % van het bedrag van het voordeel van de wagen.

Lees meer...

Jaarlijkse klantenlisting

Als uw onderneming BTW plichtig is dient zij een jaarlijks klantenlisting in te dienen.

Lees meer...

btw medische en paramedische beroepen 2016 - 2017

Ook voor de medische en paramedische beroepen zijn de btw-regels in volle beweging. Het onderwerp is veel te uitgebreid om uit te schrijven. Oefent u één van onderstaande beroepen uit en heeft u hier vragen over, kunt u mij hierover altijd contacteren.

Lees meer...

Nieuw statuut voor student-zelfstandigen vanaf 01.01.2017

Vanaf 01.01.2017 moet een student-zelfstandige, die aan alle voorwaarden voldoet, geen sociale bijdragen meer betalen als zijn beroepsinkomsten lager zijn dan 6.648,13 euro.

Lees meer...

Afschaffing betaling kwartaalvoorschotten btw in 2017

Momenteel moet een belastingplichtige die kiest voor een btw-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20ste van de 2e en de 3e maand van elk kwartaal moet er telkens een voorschot van 1/3 van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal betaald worden.

Lees meer...

“Springplank naar zelfstandige” voor werklozen

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen werklozen onder bepaalde voorwaarden een zelfstandig bijberoep combineren met werkloosheidsuitkeringen en dit gedurende een periode van twaalf maanden.

Lees meer...

Het nieuwe aanvullend pensioen voor eenmanszaken onder de loep

Zelfstandigen en hun pensioen: het blijft voer voor discussie. Hoewel loontrekkenden via hun sociale bijdragen nog altijd meer pensioenrechten opbouwen, gaat het stap voor stap met het zelfstandigenpensioen de goede richting uit.

Lees meer...

Goed nieuws voor zelfstandige moeders: uitbreiding moederschapsrust vanaf 2017!

In maart kondigden minister Borsus en minister De Block een plan aan om zelfstandige moeders de mogelijkheid te geven het moederschap beter te combineren met hun zelfstandige activiteit. De uitbreiding van de moederschapsrust is nu, na publicatie in het Belgisch Staatsblad, definitief geworden.

Lees meer...

Trots lid van BIBF

BIBF is het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

bibf