Goed nieuws voor zelfstandige moeders: uitbreiding moederschapsrust vanaf 2017!

In maart kondigden minister Borsus en minister De Block een plan aan om zelfstandige moeders de mogelijkheid te geven het moederschap beter te combineren met hun zelfstandige activiteit. De uitbreiding van de moederschapsrust is nu, na publicatie in het Belgisch Staatsblad, definitief geworden.

  • Langer en flexibeler moederschapsverlof

Je kan voortaan maximum 12 weken i.p.v. 8 weken moederschapsrust opnemen. Bij de geboorte van een meerling, kan je 13 weken rusten. De verplichte periode blijft nog steeds 3 weken. Het is dus de facultatieve periode die met 4 weken verlengd wordt.

Je kan er bovendien voor kiezen om de facultatieve periode van de moederschapsrust halftijds op te nemen. Dit wil zeggen dat je halftijds kan blijven werken en tegelijkertijd een halve uitkering kan ontvangen! Je hebt dan recht op dubbel zoveel weken facultatieve rust: maximum 18 weken halftijds (of 20 bij de geboorte van een meerling). Ook de periode van verlengde moederschapsrust bij hospitalisatie van de baby kan halftijds opgenomen worden.

De facultatieve moederschapsrust moet worden opgenomen binnen de 36 weken (voorheen 21 weken) na de verplichte rustperiode.

Deze nieuwe regels zijn van toepassing op de periodes van moederschapsrust die vanaf 1/1/2017 beginnen lopen. Of je recht hebt op de verlengde moederschapsrust, zal dus afhangen van de (verwachte) geboortedatum van je baby. De verplichte moederschapsrust gaat in principe één week voor de bevalling in.

  • Kwartaal vrijstelling van sociale bijdragen

Tot nu toe moeten zelfstandige moeders sociale bijdragen blijven betalen tijdens hun moederschapsrust. Ook daar komt binnenkort verandering in: het kwartaal volgend op het kwartaal van de bevalling zal voortaan vrijgesteld zijn, op voorwaarde dat je voldoet aan de voorwaarden om de moederschapsrust te genieten. Het vrijgestelde kwartaal levert uiteraard sociale rechten op. Zelfstandigen die bevallen vanaf 1/10/2016 kunnen genieten van de vrijstelling. Het eerst mogelijke kwartaal dat vrijgesteld kan worden, is dus het 1ste kwartaal van 2017.

Bron:

https://www.zenito.be/nl/nieuws/goed-nieuws-voor-zelfstandige-moeders-uitbreiding-moederschapsrust-vanaf-2017

Trots lid van BIBF

BIBF is het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

bibf