Afschaffing betaling kwartaalvoorschotten btw in 2017

Momenteel moet een belastingplichtige die kiest voor een btw-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20ste van de 2e en de 3e maand van elk kwartaal moet er telkens een voorschot van 1/3 van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal betaald worden.

Die verplichting geldt ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betalen voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangeven en dus geen btw verschuldigd zijn.

Door de kwartaalvoorschotten af te schaffen wordt het probleem van de voorfinanciering van de btw opgelost. We verlichten de administratieve druk voor de belastingplichtigen en de administratie. Bovendien worden belastingplichtigen die hun btw maandelijks betalen of per kwartaal op gelijke voet behandeld.

Let wel, één betaling blijft verplicht. Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, zal de kwartaalaangever wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar.

Bron: Netto

Trots lid van BIBF

BIBF is het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

bibf