Nieuw statuut voor student-zelfstandigen vanaf 01.01.2017

Vanaf 01.01.2017 moet een student-zelfstandige, die aan alle voorwaarden voldoet, geen sociale bijdragen meer betalen als zijn beroepsinkomsten lager zijn dan 6.648,13 euro. Wanneer hij hierboven gaat maar onder de grens van 13.296,25 euro blijft dan betaalt hij 21,00 % sociale bijdragen op het stuk boven de 6.648,13 euro (of 20,5 % voor starter 1ste jaar). Verdient hij meer dan 13.296,25 euro dan is er geen vrijstelling meer, dus betaald hij 21 % sociale bijdragen voor zijn gehele inkomen.

Ook op fiscaal gebied wordt de regeling voor de vrijstelling van de eerste 2.660,00 euro aan bruto beroepsinkomsten uitgebreid met het inkomen dat men haalt uit zijn activiteit als student-zelfstandige.

Let op! Heeft u geen vennootschap en werkt uw kind voor u, dan is hij niet meer ten laste zodra u hem 1,00 euro loon betaalt.

Voortaan is uw kind ook niet meer ten laste wanneer hij als bedrijfsleider meer dan 2.000,00 euro bruto per jaar uit uw vennootschap ontvangt. Er bestaat een mogelijkheid dat hij meer dan 2.000,00 euro bruto per jaar ontvangt en toch ten laste blijft. Daarvoor mag het jaarlijks bedrijfsloon van uw kind dan wel niet hoger zijn dan 50 % van zijn totale belastbare inkomsten, met uitzondering van een onderhoudsuitkering.

Let op! Om fiscaal ten laste te blijven mag uw kind bovenop de 2.660,00 euro vrijgestelde beroepsinkomsten als student nog mag maximaal 3.200,00 euro aan nettobestaansmiddelen ontvangen.

Bron: Tips & Advies

Trots lid van BIBF

BIBF is het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

bibf