Jaarlijkse klantenlisting

Als uw onderneming BTW plichtig is dient zij een jaarlijks klantenlisting in te dienen.

Uitzondering - vrijgestelde handelingen

U moet geen klantenlisting indienen als uw onderneming alleen handelingen verricht die vrijgesteld zijn door artikel 44 van het Btw-Wetboek en die geen recht geven op aftrek van de btw.

Opgelet: Als u een gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige bent, moet u wel een klantenlisting indienen maar de door artikel 44 van het Btw-Wetboek vrijgestelde handelingen er niet in opnemen.

Uitzondering - vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers ('klantenlisting') indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, en
  • Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten
    • (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben, of
    • wél een Belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer bedraagt niet meer dan 250 euro.

Opgelet! Deze regeling geldt vanaf de klantenlistings voor 2016 (waarbij u uw activiteit niet hebt stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016).

Bron : FOD

Trots lid van BIBF

BIBF is het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

bibf